ยี่ห้อ SIRUBA รุ่น VC008-12 จักรสม๊อค 12 เข็ม

จักรดึงยางย่นอย่างเดียว ข้างบนเป็นด้าย-ข้างล่างเป็นยาง

หมวดหมู่:

คำอธิบาย

จักรดึงยางย่นอย่างเดียว ข้างบนเป็นด้าย-ข้างล่างเป็นยาง