จักรโพ้งกระบอก รุ่น 747FS-514M2-24

จักรโพ้งกระบอก

หมวดหมู่:

คำอธิบาย

Cylinder bed overlock machine