ยี่ห้อ SHING RAY

ยี่ห้อ SIRUBA รุ่น VC008-23 จักรดึงยาง 23 เข็ม

คำอธิบาย

ยี่ห้อ SIRUBA รุ่น VC008-23 จักรดึงยาง 23 เข็ม