ยี่ห้อ SHING RAY รุ่น FW780T-356-L1

จักรลาร์กระบอกเล็ก พร้อมชุดกลิ้ง  มอเตอร์ Direct Drive

หมวดหมู่:

คำอธิบาย

จักรลาร์กระบอกเล็ก พร้อมชุดกลิ้ง  มอเตอร์ Direct Drive