จักรโพ้ง 4 เส้น มอเตอร์ Direct Drive รุ่น LS798D-4-24

จักรโพ้ง 4 เส้น มอเตอร์ Direct Drive

หมวดหมู่:

คำอธิบาย

High speed overlock safety stitch machine