จักรเข็มเดี่ยวธรรมดา รุ่น LS9802DP

จักรเข็มเดี่ยวธรรมดา

คำอธิบาย

Single lockstitch machine