จักรเข็มเดี่ยวธรรมดา รุ่น LS9802DP

จักรเข็มเดี่ยวธรรมดา รุ่น LS9802DP

จักรเข็มเดี่ยวธรรมดา

รายละเอียด

Single lockstitch machine