จักรเย็บผ้าอุตสาหกรรม สำหรับโรงงานสิ่งทอ ตัดเย็บ การผลิตเสื้อผ้า มีหลากหลายแบบตามแต่งานที่เหมาะสม จักรพ้ง จักรลา จักรตีนตะกุย และมีให้เลือกทั้งจักร SIRUBA จักร JUNKI เป็นต้น

Filter